Krkonoše Photo - 1 Krkonoše Photo - 2 Krkonoše Photo - 3 Krkonoše Photo - 4 Krkonoše Photo - 5 Krkonoše Photo - 6Stáhněte si mobilní aplikaci

Mobile app - Krkonose.eu
AppStore - Krkonose.eu
Google Play - Krkonose.eu
Windows Phone - Krkonose.eu
Kontakt:
Regionální turistické
informační centrum Krkonoše +420 499 405 744 info@krkonose.eu
Radio Kulisek

Doporučená střediska

krkonose.eu » Partneři

Partneři

Tisk
Svazek - Významné aktivity - Dotace a projekty - Fond cestovního ruchu - Členové fondu Krkonoše - Tiskové zprávy - Kontakty

Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism

CzechTourism je příspěvkovou organizací Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, se sídlem v Praze. CzechTourism koordinuje celostátní propagaci cestovního ruchu v zahraničí a rozvíjí střednědobou a aktuální strategii pro marketing produktů cestovního ruchu na domácím i zahraničním trhu.

"Kudyznudy.cz - tipy na výlet"


Podpora z Evropské unie

1. května 2004 se Česká republika stala plnoprávným členem Evropské unie. Mimo jiné se jí tím otevřela možnost plně se účastnit na společných politikách EU včetně politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Tímto prostřednictvím usiluje EU o snižování rozdílů v úrovni rozvoje regionů jednotlivých členských zemí. Vzhledem k tomu, že po svém vstupu ČR náleží k méně rozvinutým členským státům EU, otevírá se jí tím řada možností, jak podpořit všestranný a vyvážený rozvoj vlastního území.


Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj leží na severovýchodě České republiky u hranice s Polskem. Svou rozlohou 4.758 km2 se mezi čtrnácti kraji včetně Prahy zařazuje na 9. místo. Královéhradecký kraj zahrnuje území pěti bývalých okresů: Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov. V současnosti se v něm nachází celkem 448 obcí, z toho 1 statutární město a 42 měst. V tomto kraji žije cca 550.000 obyvatel. Bez trvalé podpory Královéhradeckého kraje by turistický region Krkonoše nemohl rozvíjet prakticky žádný z projektů na podporu cestovního ruchu. www.kr-kralovehradecky.cz Navštivte také turistické stránky Královéhradeckého kraje www.kralovehradeckyregion.cz.


Liberecký kraj

Liberecký kraj leží na severu České republiky a zahrnuje území 4 bývalých okresů - Liberec, Jablonec nad Nisou, Semily a Česká Lípa na celkové výměře 3163 km2. Trvalé bydliště zde má cca 428 tisíc obyvatel. Na území kraje zasahují čtyři turistické regiony: Českolipsko, Český ráj, Jizerské hory a Krkonoše. Díky soustavné podpoře Libereckého kraje je možné rozvíjet projekty na podporu cestovního ruchu v uvedených turistických regionech. Navštivte také turistické stránky Libereckého krajewww.liberecky-kraj.cz a stránky www.benefitprogram.cz.


Krkonošský národní park

Krkonošský národní park byl založen v roce 1963 a rozprostírá se v severovýchodní části Čech při hranici s Polskem. Z administrativního hlediska leží na území Královéhradeckého a Libereckého kraje. Správa Krkonošského národního parku pečuje o území o rozloze 54.969 ha, které se nachází v nadmořské výšce 400 až 1602 (Sněžka) m n. m.


Horská služba České republiky, o. p. s.

Horská služba České republiky je zřízena Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky. Tato organizace společně s občanským sdružením – Horská služba České republiky (dobrovolníci) zajišťuje ochranu zdraví a pomoc návštěvníkům zimních i letních hor.


Sitour Česká republika s. r. o.

Firma Sitour Česká republika je dceřinou společností Sitour Austria, který vznikl v roce 1964. Sitour Česká republika vznikl v roce 1995. Do sítě Sitour International patří zastoupení na Slovensku, v Itálii, Německu, Švýcarsku, ve Francii, USA, Kanadě a Japonsku. Původním podnikatelským záměrem byly dodávky informačních systémů do lyžařských středisek. Později se činnost rozšířila o reklamní aktivity v lyžařských střediscích, provozování webových kamer a prezentace Panorama TV denně na ČT2 7:50–8:30. Ve své kategorii patří Sitour k nejvýznamnějším firmám v celosvětovém měřítku. Dlouhodobě se podílí na rozvoji projektu „Krkonoše – lyžařský běžecký ráj“ a „Krkonoše – ze sedla kola“.


UNIQA

Pojišťovna UNIQA zahájila svoji činnost v České republice v roce 1993. Jako držitel univerzální pojišťovací licence si vytvořila široké portfolio pojistných produktů pokrývající všechny segmenty českého trhu pojištění osob a majetku, fyzických i právnických osob. UNIQA podporuje rozvoj projektu „Krkonošské cyklobusy“.


Nadace ČEZ

Nadace ČEZ, jejímž zakladatelem je energetická společnost ČEZ a.s., byla založena v roce 2002. Jejím nejvýznamnějším dárcem je tato společnost a ostatní společnosti skupiny ČEZ. Nadace zastřešuje jejich dárcovskou činnost a za dobu své existence se zařadila po bok nejštědřejších nadací v České republice. Tuto pozici potvrdilo vyhlášení společnosti ČEZ největším firemním dárcem v České republice v žebříčku „TOP FIREMNÍ FILANTROP 2005.“ Skupina ČEZ věnuje na veřejně prospěšné účely každoročně téměř 200 miliónů korun. Opakovaně podpořila také projekt „Krkonoše – lyžařský běžecký ráj“.


Krkonoše - originální produkt

Na území Krkonoš se můžete při nákupech setkat s výrobky označenými speciálním logem Krkonoše – originální produkt®. Tato značka znamená, že výrobky prošly přísným procesem certifikace, který zákazníkovi garantuje jejich skutečný původ v Krkonoších. Značku uděluje Místní akční skupina (MAS) Krkonoše (jejíž členem je také Svazek měst a obcí Krkonoše) řemeslným výrobkům, zemědělským a přírodním produktům. Značení místních výrobků je jednou z možností, jak spojit ochranu přírody s hospodařením člověka. Značka prosperuje díky výjimečnosti Krkonoš jakožto území se zachovalou přírodou, které je národním parkem a zároveň součástí evropské soustavy chráněných území Natura 2000.


MAS Krkonoše

Místní akční skupina (MAS) Krkonoše je občanským sdružením, které vzniklo v září 2005. MAS Krkonoše vznikla za účelem všestranné podpory rozvoje regionu Krkonoše a krkonošského podhůří činnostmi, které budou realizovány ve prospěch obyvatel a návštěvníků, obcí, neziskových organizací, drobných podnikatelů, malých a středních podniků a dalších subjektů, které působí v tomto regionu.


Związek Gmin Karkonoskich

Związek Gmin Karkonoskich byl založen v roce 1992, dnes sdružuje sedm střediskových obcí, rozlohou a počtem obyvatel je velmi blízký českému Svazku měst a obcí Krkonoše. Obě organizace podepsaly v roce 2004 Memorandum o přátelství, porozumění a spolupráci. Společným cílem je prohlubování vize „Krkonoše – hory bez hranic“.


Asociace turistických regionů České republiky – ATUR CZ

Dne 12. 5. 2004 byla v Praze založena Asociace turistických regionů České republiky – ATUR CZ. Zakládajícími členy se stalo pět turistických regionů: Sdružení Český Ráj, Sdružení měst a obcí Východní Čechy, Krkonoše – svazek měst a obcí, Sdružení Region Slovácko a Sdružení cestovního ruchu Šumpersko – Jeseníky. Hlavním cílem Asociace turistických regionů České republiky – ATUR CZ je prezentovat, prosazovat a hájit zájmy turistických regionů České republiky.


Euroregion Glacensis

Podpisem smlouvy o vytvoření společného Euroregionu Glacensis, uzavřené v roce 1996 mezi sdružením měst a obcí Pomezí Čech, Moravy a Kladska na české straně a Sdružením obcí Kladské oblasti na polské straně, bylo završeno několikaleté úsilí o rozvoj vzájemné přeshraniční spolupráce na obou stranách hranice. Byl tak položen základní kámen vzniku největšího a současně nejstaršího česko-polského euroregionu.


Euroregion Nisa

Euroregion – Neisse – Nisa – Nysa je první společensky uznanou formou přeshraniční spolupráce ve střední a východní Evropě. Byl založen v roce 1991 a stal se průkopníkem spolupráce mezi regiony v pohraničí. Cílem práce je překonání bariér v oblastech Severních Čech, Horní Lužice a Dolního Slezska.


Ministerstvo životního prostředí čr

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) je nejvyšším orgánem ochrany přírody a životního prostředí v České republice. Ministerstvo životního prostředí je ústředním orgánem státní správy v oblasti ochrany vody, ovzduší, přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, výkonu státní geologické služby, ochrany horninového prostředí, včetně ochrany nerostných zdrojů a podzemních vod, v oblasti odpadového hospodářství, apod. Je také ústředním orgánem státní správy pro myslivost, rybářství a lesní hospodářství v národních parcích a ústředním orgánem státní správy pro státní ekologickou politiku.


Státní fond životního prostředí

Státní fond životního prostředí (SFŽP) je orgánem české státní správy, samostatnou rozpočtovou organizací podřízenou Ministerstvu životního prostředí. Fond byl zřízen a jeho činnost je legislativně upravena zákonem č. 388/1991 Sb. SFŽP je významným finančním zdrojem při ochraně a zlepšování stavu životního prostředí.


Občanské sdružení Labská stezka o. s. Nymburk

Sdružení Labská stezka mělo v roce 2013 dva stálé zaměstnance a  okolo 25 spolupracovníků v místě i v dalších regionech na Labi. Aktivity našich členů mají své kořeny v 80. letech minulého století, kdy byl vytvořen Jaroslavem Ritterem první projekt „Polabské cesty zdraví“ (viz Historie sekce Labské cyklotrasy). Statutárním zástupcem sdružení a zakladatelem sdružení je Ing. arch. Jan Ritter. Od roku 2013 je sdružení členem NRZP a v jeho 10 členném výboru je polovina tělesně postižených.


Labská stezka

Nechte se svést k neobyčejnému cykloturistickému putování podél řeky Labe. Labská stezka patří k nejpůvabnějším a nejrozmanitějším dálkovým cyklotrasám v Evropě. Od Severního moře přes Labské pískovce až do Polabí vás čeká 1.270 km rozmanité a nedotčené přírody labských lužních lesů. Vydejte se na kole podél jedné z nejkrásnějších evropských řek a objevte bránu do Čech i největší český soutok! Labská stezka vás nebude nudit, středověká města i táhlé roviny se vystřídají se skalnatými pískovcovými a čedičovými srázy. Poznáte historii, architekturu i přírodu v jedinečném spojení. Navštivte historická sídla, vojenské pevnosti i romantické zámky, vyzkoušejte tradiční řemesla, svezte se vlakem, lodí či přívozem.


Certifikace Cyklisté vítáni

Cyklisté vítáni je celonárodní certifikační systém v ČR, který označuje stravovací a ubytovací zařízení, kempy a turistické cíle vybavené pro potřeby cyklistů. Turistická zařízení, která projdou certifikací, jsou označena zelenobílou známkou s usmívajícím se kolem. Chcete-li pro sebe i svá kola to nejlepší, zařízení Cyklisté vítáni jsou právě pro vás!


Plzeňský prazdroj

Všechno to začalo 5. října 1842, kdy Josef Groll uvařil první várku světlého spodně kvašeného ležáku. Dal tak vzniknout jedinečnému pivu i zcela nové pivní kategorii (Pils, Pilsner), která se stala nejpopulárnější po celém světě.


Další zajímavé odkazy:

www.risy.cz