Krkonoše Photo - 1 Krkonoše Photo - 2 Krkonoše Photo - 3 Krkonoše Photo - 4 Krkonoše Photo - 5 Krkonoše Photo - 6Stáhněte si mobilní aplikaci

Mobile app - Krkonose.eu
AppStore - Krkonose.eu
Google Play - Krkonose.eu
Windows Phone - Krkonose.eu
Kontakt:
Regionální turistické
informační centrum Krkonoše +420 499 405 744 info@krkonose.eu
Radio Kulisek

Doporučená střediska

krkonose.eu » Krkonoše – svazek měst a obcí

Krkonoše – svazek měst a obcí

Tisk
Významné aktivity - Dotace a projekty - Fond cestovního ruchu - Členové fondu Krkonoše - Partneři - Tiskové zprávy - Kontakty

Krkonoše – svazek měst a obcí od roku 2000 sdružuje 40 členů v turistickém regionu. Rozkládá se na území větším než 80 000 ha a má více jak 60 000 stálých obyvatel. Je součástí Královéhradeckého a Libereckého kraje od Kořenova na západě až po Žacléř na východě a každoročně jej navštíví několik milionů turistů z České republiky a zahraničí.

 

Krkonoše – svazek měst a obcí směřuje v intencích svých stanov a Programu rozvoje cestovního ruchu k všestranné podpoře předpokladů pro plnohodnotný život obyvatel Krkonoš. Zvláštní pozornost je věnována rozvoji cestovního ruchu, jako jednomu z pilířů místní ekonomické stability, který má i mimořádnou perspektivu. Svazek se soustředí především na řešení souvisejících problémů, které mají celokrkonošský dosah. Pracovní tým tvoří vedení členských měst a obcí a interní i externí pracovníci Svazku. Společně vedou, vytváří, koordinují a pečují o celokrkonošské projekty, společnou propagaci a rozvoj cestovního ruchu v turistickém regionu.

 

Svazek dokáže ke každé jedné koruně od členských měst a obcí získat další 3 až 9 Kč z grantů a dotací. Členové se na celkovém rozpočtu podílí 1/4. Velkou oporou jsou Královéhradecký a Liberecký kraj, Nadace ČEZ, pojišťovna UNIQA a společnost Sitour. Spolupráce se Správou Krkonošského národního parku a Horskou službou je významná především v rámci projektů: „Krkonoše ze sedla kola“ a „Krkonoše – lyžařský běžecký ráj“. Rozsáhlá činnost Svazku je morálně i finančně podporována státní agenturou CzechTourism. Oporou pro jednotlivé aktivity jsou podnikatelé, mezi které patří skiareály, ubytovatelé a další poskytovatelé služeb cestovního ruchu z celých Krkonoš. Významnými pomocníky jsou také blízké turistické regiony Český ráj, Jizerské hory a Kladské pomezí. Zvláště úzká spolupráce je rozvíjena s Podkrkonoším (Podzvičinskem). Zahraničním partnerem je sousední polský Zwiazek Gmin Karkonoskich.

 

Hlavní činností Svazku měst a obcí Krkonoše je uvádět do života projekty na podporu cestovního ruchu v turistickém regionu a zajištění jejich financování.

 

Archiv dokumentů ke zveřejnění naleznete ZDE.

 

Soubory ke stažení (ve formátu .PDF - Adobe Acrobat)

Výroční zpráva 2008 v češtině
Výroční zpráva 2008 v polštině
Výroční zpráva 2008 v němčině
Grafický manuál
Mapa regionu - rajonizace
Program rozvoje CR turistického regionu Krkonoše
Vize Krkonoše 2050
Výroční zpráva 2011 v češtině a polštině
Stanovy - 12.6.2014
Organizační struktura svazku
Střednědobý výhled 2020 - 2024
Rozpočet 2019
Zpráva o přezkumu hospodaření 2018
Rozvaha 2018
Výkaz zisků a ztrát 2018
Příloha 2018
Výkaz plnění rozpočtu 2018
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření
Rozpočtové opatření 1_2019
Strategie rozvoje cestovního ruchu regionu Krkonoše 2015 - 2025
Závěrečný účet 2018
Rozpočtové opatření 2_2019
Rozpočtové opatření 3_2019
Rozpočtové opatření_4_2019
Stanovy_17_12_2019
Rozpočet 2020
FIN_2019
Návrh závěrečného účtu_2019
Příloha_2019
Rozvaha_2019
Výkaz zisku a ztráty_2019
Zpráva o přezkumu hospodaření_2019