Krkonoše Photo - 1 Krkonoše Photo - 2 Krkonoše Photo - 3 Krkonoše Photo - 4 Krkonoše Photo - 5 Krkonoše Photo - 6


krkonose.eu » Bedeutende Aktivitäten

Bedeutende Aktivitäten

Drucken
Verband Riesengebirge - Zuwendungen und Projekte - Fremdenverkehrsfonds - Mitglieder des Fonds Krkonoše - Partner - Pressemitteilungen - Kontakte

Krkonoše - lyžařský běžecký ráj

Krkonoše - lyžařský běžecký ráj

Projekt propojuje pravidelně upravovanými lyžařskými běžeckými tratěmi Krkonoše i řadu míst v Podkrkonoší. Je svým rozsahem ojedinělý nejen v České republice, ale i v Evropě. V zimní sezóně je připraveno pro lyžaře na běžkách více než 500 kilometrů těchto tratí. Podle kvalifikovaného odhadu návštěvnosti se dá předpokládat, že nabídky svézt se v kvalitně upravených a nádhernou přírodou vedených lyžařských stopách, využívá v zimní sezóně až kolem jednoho milionu návštěvníků Krkonoš. Praktické informace o aktuálním stavu upravovaných lyžařských běžeckých tratích v Krkonoších získáte na webových stránkách www.krkonose.eu, nebo www.holidayinfo.cz.


Krkonoše ze sedla kola

Krkonoše ze sedla kola

Projekt, jehož cílem je podstatným způsobem zlepšovat v horských, ale zvláště v podhorských oblastech Krkonoš podmínky pro cykloturistiku. Zahrnuje na 200 km cyklotras vedených Krkonošským národním parkem, páteřní cyklotrasu č. 22 vedoucí z Jizerských hor přes Krkonoše do Jeseníků a dále ještě více než 200 km dalších cyklotras v podhorské části regionu převážně nenáročné obtížnosti. Trasy jsou dobře vyznačeny a vybaveny orientačními mapami, odpočinkovými místy s krásnými rozhledy jak na centrální krkonošské hřebeny, tak i do podhůří. Možnosti cyklovýletů krkonošským regionem jsou popsány v řadě informačních materiálů, které jsou k dispozici v turistických informačních centrech, v ubytovacích zařízeních a také na www.krkonose.eu.


Krkonošské cyklobusy

Krkonošské cyklobusy

Projekt „Krkonošské cyklobusy“ propojuje celé pohoří páteřní autobusovou linkou, která umožňuje i přepravu kol s návaznostmi do jednotlivých údolí i do podhůří. Podstatným způsobem zlepšuje dopravní obslužnost celého regionu jak pro turistiku, cykloturistiku, tak i pro trvale žijící obyvatele. Krkonošské cyklobusy v letní sezóně 2011 zajišťují pravidelnou přepravu návštěvníků Krkonoš v období od 28.5. - 25. 9. 2011 vždy v sobotu, neděli, svátek a v období 1.7. - 30. 8. 2011 v pracovní dny. V měsíci září pak jedou i ve čtvrtky.
Páteřní linka Krkonošských cyklobusů vede z Harrachova do Kořenova (ČD) dále přes Rokytnici nad Jizerou, Benecko, Janské Lázně, Pec pod Sněžkou a Horní Malou Úpu. Linka z Hradce Králové přes Hořice, Dvůr Králové, Hostinné, Vrchlabí je v provozu pouze o letních prázdninách ve čtvrtek, v sobotu a v neděli. Linka přiblíží a lépe zpřístupní Krkonoše hlavně obyvatelům v Podkrkonoší a v královéhradecké aglomeraci. Turistům ubytovaným v Krkonoších pak umožňuje navštívit a poznat turisticky významná místa v Podkrkonoší. Linka Trutnov - Pec pod Sněžkou - Horní Malá Úpa – jezdí 2 x denně v pracovní dny, o sobotách a nedělích a svátcích po celou dobu provozu Krkonošských cyklobusů. Linka Vrchlabí - Špindlerův Mlýn je protažena až na Špindlerovu boudu. Více... (PDF).
Další podrobnosti naleznete také na www.krkonose.eu.

Projekt „Krkonošské cyklobusy“ propojuje celé pohoří páteřní autobusovou linkou, která umožňuje i přepravu kol, s návaznostmi do jednotlivých údolí i do podhůří. Podstatným způsobem zlepšuje dopravní obslužnost celého regionu jak pro turistiku, cykloturistiku tak i pro trvale žijící obyvatele. Krkonošské cyklobusy v letní sezóně 2011 zajišťují pravidelnou přepravu návštěvníků Krkonoš v období od 28.5. - 25. 9. 2011 vždy v sobotu, neděli, svátek a v období 1.7. - 30. 8. 2011 v pracovní dny. V měsíci září pak jedou i ve čtvrtky.
Páteřní linka Krkonošských cyklobusů vede z Harrachova do Kořenova (ČD) dále přes Rokytnici nad Jizerou, Benecko, Janské Lázně, Pec pod Sněžkou a Horní Malou Úpu. Linka z Hradce Králové přes Hořice, Dvůr Králové, Hostinné, Vrchlabí je v provozu pouze letních prázdninách ve čtvrtek a v sobotu a v neděli. Linka přiblíží a lépe zpřístupní Krkonoše hlavně obyvatelům v Podkrkonoší a v královéhradecké aglomerace. Turistům ubytovaným v Krkonoších pak umožňuje navštívit a poznat turisticky významná místa v podkrkonoší. Linka Trutnov - Pec pod Sněžkou - Horní Malá Úpa – jezdí 2 x denně v pracovní dny, o sobotách a nedělích a svátcích po celou dobu provozu Krkonošských cyklobusů. Linka Vrchlabí - Špindlerův Mlýn a je protažena až na Špindlerovu boudu.
Další podrobnosti naleznete také na www.krkonose.eu.

Vydavatelská činnost - propagační materiály

Vydavatelská činnost - propagační materiály

Turistické noviny Krkonošská sezona, jízdní řády Krkonošských cyklobusů, Krkonoše od jara do podzimu, Dlouhé sjezdy, mapa Krkonoše – lyžařský běžecký ráj, …. Jednou z aktivit Svazku je vydávat praktické, vkusné a zároveň finančně přijatelné propagační a informační tiskoviny nabízející potenciál celých Krkonoš. Nedílnou součástí je užívání jednotného designu a společného turistického loga Krkonoš. Rozvíjí se i spolupráce s polskými partnery v duchu hesla „Krkonoše bez hranic“.


Prezentace na veletrzích a výstavách

Prezentace na veletrzích a výstavách

Krkonoše – svazek měst a obcí každoročně organizuje účast regionu na řadě velkých i menších veletrhů cestovního ruchu v České republice a v zahraničí. Na regionálních a tuzemských veletrzích většinou vystavuje ve vlastní expozici, v zahraničí se přikláníme k účasti se státní agenturou CzechTourism pod hlavičkou České republiky. Činnost se úzce koordinuje s Královéhradeckým a Libereckým krajem. Expozice zajišťují členové Pracovní skupiny pro marketing Krkonoš, kterou tvoří převážně pracovníci turistických informačních center v Krkonoších, což zaručuje podávání komplexních a fundovaných informací.


Koordinace informačních center

Koordinace informačních center

Pro informační centra v Krkonoších, které tvoří významný pilíř turistického regionu, vytváříme pravidelnou platformu spolupráce a koordinace společných aktivit. Zástupci více jak dvou desítek infocenter z celých Krkonoš se scházejí pravidelně zhruba jednou měsíčně. Porady patří k významné součásti práce infocenter kvůli předávání poznatků, spolupráci na celokrkonošských projektech, veletrzích, apod. Pracovníci informačních center společně připravili v roce 2005 „Metodiku činnosti informačních center“.


Internetový server www.krkonose.eu

Internetový server www.krkonose.eu

Internetový server www.krkonose.eu se již po krátké době svého působení zařadil mezi největší internetové servery zabývající se regionem Krkonoše a jedním z nejpropracovanějších regionálních systémů v ČR. Obsahuje tisíce databázových záznamů s texty v českém, anglickém, německém a polském jazyce, se stovkami fotografií a mapových zákresů. Hlavním partnerem systému je SITOUR ČR s.r.o.


Projekt ROP „Krkonoše – nová šance pro cestovní ruch“

Projekt ROP „Krkonoše – nová šance pro cestovní ruch“

V rámci 14. kola výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (prioritní osy 3 Cestovní ruch, oblasti podpory 3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu) získal Krkonoše – svazek měst a obcí v oblasti cestovního ruchu finanční podporu na realizaci projektu „Marketingové a koordinační aktivity v Krkonoších". Předmětem projektu jsou aktivity zaměřené na propagaci v Krkonoších, vytváření marketingových nabídek či rozvoj webových stránek, atd. Realizace projektu probíhá v období od roku 2011 do konce roku 2013. Celková hodnota projektu je 9.068.899 Kč. Z toho je přidělená dotace 8.341.094 Kč a vlastní prostředky Svazku Krkonoše jsou 727.805 Kč (tj. 92,5 %).


Celokrkonošský on-line rezervační systém Deskline

Celokrkonošský on-line rezervační systém Deskline

Deskline je zejména v alpských zemích osvědčeným a prověřeným produktem firmy Feratel - jedničky na trhu horských informačních technologií. Odborně garantuje i nejnavštěvovanější lyžařský a turistický server v ČR: www.holidayinfo.cz, který provozuje společnost Sitour ČR s.r.o. Rezervační systém Deskline je dalším prodejním kanálem, pomocí při prodeji volných neobsazených míst s výhodou on-line rezervace, do kterého jsou zapojena některá z krkonošských informačních středisek.


Monitoring návštěvníků

Monitoring návštěvníků

Výzkum mapuje návštěvnost turistického regionu Krkonoše a profil návštěvníků. Zaměřuje se na zjištění jejich skladby, způsob trávení volného času, spokojenost s nabídkou cestovního ruchu, vybavení regionu a kvalitu poskytovaných služeb. Je součástí projektu monitoringu návštěvníků v turistických regionech České republiky a slouží k získávání zpětné vazby od návštěvníků k provozovatelům a organizátorům aktivit cestovního ruchu.


Mobile Apps - Wanderführer durch das Riesengebirge

Griffbereite Informationen für unterwegs. Ausflugstipps, touristische Aktivitäten, Lehrpfade, Wanderrouten, lange Radabfahrten und Skirouten. Aktuelle Schneeberichte und Informationen über den Zustand der Loipen. Informationen über Radbusse, Unterkünfte in der Region, Ereigniskalender, Kontakte zu Informationszentren und viele weitere interessante und nützliche Informationen.

Zum Anschauen braucht man keinen Internetzugang. Nur für manche aktuelle Informationen oder ggf. für noch ausführlichere Informationen oder zum Betrachten der Online-Karte.

Wenn Sie vor einem der Riesengebirgs-Informationszentren stehen, können Sie sich die Apps gratis per WiFi in Ihrem Smartphone installieren.

3 Möglichkeiten zur Installation der Apps in Ihrem Mobiltelefon:

1. Öffnen Sie die Webseite m.de.krkonose.eu. Die Webseite bietet die Apps für Ihr konkretes Betriebssystem an. Anschliesend werden Sie zum Apps-Katalog des entsprechenden Betriebssystems weitergeleitet, wo Sie die Apps installieren können.

2. QR Code in Ihr Smartphone einlesen. Nach Anklicken der Webseite m.de.krkonose.eu werden Sie zur Auswahl der Apps für Ihr konkretes Betriebssystem aufgefordert. Anschliesend werden Sie zum Apps-Katalog des entsprechenden Betriebssystems weiter geleitet, wo Sie die Apps installieren können.

3. Besuchen Sie Appstore, Google Play oder Windows Phone Store in Abhängigkeit vom Betriebssystem Ihres Mobiltelefons. Suchen Sie die Apps ‚Krkonoše‘ und installieren Sie diese.