Krkonoše Photo - 1 Krkonoše Photo - 2 Krkonoše Photo - 3 Krkonoše Photo - 4 Krkonoše Photo - 5 Krkonoše Photo - 6


krkonose.eu » Subsidies and Projects

Subsidies and Projects

Print
Krkonose Union Major Activities - fond cestovního ruchu - Members of the Krkonose Fund - Partners - Press Releases - Contacts

Projekt Propagace Krkonoš

Projekt Propagace Krkonoš


Projekt Pohádkové Krkonoše a Podkrkonoší

Projekt Pohádkové Krkonoše a Podkrkonoší


Projekt Síť hospodářského rozvoje česko - polského příhraničí

Projekt Síť hospodářského rozvoje česko - polského příhraničí


PROJEKT STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE

PROJEKT STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE


PROJEKT KRKONOŠE ZNÁMÉ – NEZNÁMÉ

PROJEKT KRKONOŠE ZNÁMÉ – NEZNÁMÉ


PROJEKT STUDIE POSOUZENÍ PROPOJOVÁNÍ ÚZEMÍ – PROPOJENÍ LYŽAŘSKÝCH AREÁLŮ KRKONOŠE

PROJEKT STUDIE POSOUZENÍ PROPOJOVÁNÍ ÚZEMÍ – PROPOJENÍ LYŽAŘSKÝCH AREÁLŮ KRKONOŠE


Projekt - Krkonoše neznámé

Projekt - Krkonoše neznámé

 

reg. číslo 00821932

Projekt se zaměřuje na realizaci aktivit v rámci tématu Krkonoše neznámé, tj. objevování neobjevených míst, naplňují tedy nutnost řešit redistribuci a usměrnění návštěvníků v čase a prostoru. Plánované aktivity tvoří komplexní marketingovou podporu. Budou zpracovány podklady pro online využití, dále trhací mapy k tématu Pojizerský Pacifik, reklamní roll-up banery, trhací mapy k tématu Krkonoše lyžařský běžecký ráj, bude natočen spot ke zveřejnění na internetové televizi a PR články zveřejněné prostřednictvím inzerce v časopisech zaměřených na cestování.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Hodnota projektu: 760 160 Kč, výše podpory: 646 136 Kč

www.mzp.cz www.sfzp.cz


ÚPRAVA KRKONOŠSKÉ LYŽAŘSKÉ MAGISTRÁLY A NAVAZUJÍCÍCH LYŽAŘSKÝCH BĚŽECKÝCH TRATÍ 2019/2020

ÚPRAVA KRKONOŠSKÉ LYŽAŘSKÉ MAGISTRÁLY A NAVAZUJÍCÍCH LYŽAŘSKÝCH BĚŽECKÝCH TRATÍ 2019/2020

 

Smlova č. OLP/1300/2019
Cílem projektu je zajistit pravidelnou úpravu Krkonošské lyžařské magistrály a návazných běžeckých tratí na liberecké části Krkonoš v rozsahu 310 km a doplnění značení. Projekt přispívá ke zdravému pohybu, vztahu ke sportu a přírodě.
Získaná dotace 500.000 Kč
Projekt je spolufinancován z prostředků Libereckého kraje. www.kraj-lbc.cz

 

 


PROJEKT PO STOPÁCH REGIONÁLNÍ VÝROBY A TRADICE V POLSKO-ČESKÉM REGIONU JELENOHORSKÉ KOTLINY, JIZERSKÝCH HOR A KRKONOŠ

PROJEKT PO STOPÁCH REGIONÁLNÍ VÝROBY A TRADICE V POLSKO-ČESKÉM REGIONU JELENOHORSKÉ KOTLINY, JIZERSKÝCH HOR A KRKONOŠ

 

eg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001827
Projekt je realizován s partnery:  Krkonošská regionální rozvojová agentura, a.s. v Jelení Hoře, Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou.
Cílem projektu je vytvořit turistickou trasu procházející polsko-českým příhraničím, která bude spojovat místa výroby regionálních potravinářských výrobců, originálních tradičních výrobců, kteří provádějí prezentace svého řemesla a umožňují turistům nahlédnout do zákulisí výroby, aby se mohli seznámit s regionem prostřednictvím zážitků. Trasa je celosezónní produkt pro širokou cílovou skupinu, který obohacuje turistickou nabídku regionu.Výstavy regionálních produktů, prezentace řemesel, řemeslné dílny, vystoupení regionálních souborů přispějí k obohacení turistické nabídky regionu, což přispěje k prodloužení turistické sezony po obou stranách státní hranice. Aktivity projektu podpoří návštěvnost nových, méně frekventovaných míst, uleví přeplněným destinacím, rozšíří se nabídka zajímavých míst pro návštěvníky regionu.
Realizace projektu: 3/2019 - 2/2021
Získané prostředky pro svazek Krkonoše 65.405,25 EUR.

Projekt je realizován v rámci Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko a spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 


ÚPRAVA LYŽAŘSKÝCH BĚŽECKÝCH TRAS V KRÁLOVÉHRADECKÉ ČÁSTI KRKONOŠ 2019/2020

ÚPRAVA LYŽAŘSKÝCH BĚŽECKÝCH TRAS V KRÁLOVÉHRADECKÉ ČÁSTI KRKONOŠ 2019/2020

 

Smlouva č. 19CRG01-0003, realizace 7/2019 - 6/2020
Cílem projektu je podpořit úpravy lyžařských běžeckých tras v zimní sezóně 2019/2020 na královéhradecké části Krkonoš. Tato aktivita koresponduje s dlouhodobou koncepcí rozvoje cestovního ruchu v krkonošském regionu i v Královéhradeckém kraji. Zajišťuje návštěvníkům možnost jízdy na běžeckých lyžích v kvalitně upravovaných stopách, a tím podporuje rozvoj cestovního ruchu. V regionu Krkonoš tak setrvávají díky této zdraví prospěšné aktivitě další návštěvníci, kteří si prodlužují pobyt za účelem běžeckého lyžování.
Získaná dotace 446.000 Kč
Projekt je spolufinancován z prostředků Královéhradeckého kraje.

 

 


PODPORA ČINNOSTI KRKONOŠE - SVAZEK MĚST A OBCÍ 2020

PODPORA ČINNOSTI KRKONOŠE - SVAZEK MĚST A OBCÍ 2020

 

Smlouva č. 20RRD02-0025, realizace 1/2020 - 12/2020
Cílem projektu je zabezpečení funkčnosti svazku prostřednictvím částečné úhrady provozních nákladů (účetnictví, správa webu, správa účetních programů a další). Tím je možné realizovat rozhodující projekty v oblasti regionálního rozvoje a cestovního ruchu.
Získaná dotace 83.000 Kč
Projekt je spolufinancován z prostředků Královéhradeckého kraje.

 

 


KRKONOŠSKÉ CYKLOBUSY 2020

KRKONOŠSKÉ CYKLOBUSY 2020

 

Smlouva č. 20CRG07-0002, realizace 1/2020 - 12/2020
Cílem projektu je zrealizovat komplexní marketingovou kampaň na podporu cyklobusů a navázat tak na 16 předešlých úspěšných ročníků provozu. Prostřednictvím Krkonošských cyklobusů je zajištěna dopravní dostupnost turistických středisek a dalších obcí v Krkonoších i Podkrkonoší jak pro návštěvníky, tak i pro trvale žijící obyvatele. Výdaje jsou soustředěny na úhradu nákladů souvisejících s realizací marketingových aktivit a jedná se převážně o nákup služeb (grafika, tisk, online,  spoty, outdoor reklama apod.)
Získaná dotace 189.000 Kč
Projekt je spolufinancován z prostředků Královéhradeckého kraje.

 

 


ÚPRAVA LYŽAŘSKÝCH BĚŽECKÝCH TRAS V KRÁLOVÉHRADECKÉ ČÁSTI KRKONOŠ 2020/2021

ÚPRAVA LYŽAŘSKÝCH BĚŽECKÝCH TRAS V KRÁLOVÉHRADECKÉ ČÁSTI KRKONOŠ 2020/2021

 

Smlouva č. 20CRG01-0008, realizace 7/2020 - 6/2021
Cílem projektu je podpořit úpravy lyžařských běžeckých tras v královéhradecké části Krkonoš. Úprava lyžařských běžeckých tras koresponduje s dlouhodobou koncepcí rozvoje cestovního ruchu v krkonošském regionu i v Královéhradeckém kraji. Dotace bude použita na částečnou úhradu nákladů subjektů podílejících se na realizaci projektu. Půjde o výdaje spojené se strojovou úpravou lyžařských běžeckých tras.
Získaná dotace: 576.000 Kč.
Projekt je spolufinancován z prostředků Královéhradeckého kraje.

 

 


ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI OBLASTNÍHO DESTINAČNÍHO MANAGEMENTU KRKONOŠE - SVAZEK MĚST A OBCÍ TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE 2020

ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI OBLASTNÍHO DESTINAČNÍHO MANAGEMENTU KRKONOŠE - SVAZEK MĚST A OBCÍ TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE 2020

 

Smlouva č. 20RGI01-0017
Cílem projektu je zajištění činnosti certifikované oblastní destinanční společnosti turistické oblasti Krkonoše. Realizace projektu přispěje k udržení návštěvnosti a napomůže redistribuci turistů v prostoru a čase TO Krkonoše (a tím Královéhradeckého kraje) prostřednictvím cílené komplexní propagace ve zdrojových tuzemských regionech a na zahraničních trzích. Hrazené náklady z projektu jsou osobní náklady, náklady na realizaci marketingového plánu (turistické noviny, fotografie, překlady, kampaně na sociálních sítích).
Získaná dotace: 400.000 Kč
Projekt je spolufinancován z prostředků Královéhradeckého kraje.

 

 


IMPLEMENTACE INTEGROVANÉ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE 2020

IMPLEMENTACE INTEGROVANÉ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE 2020

 

Smlouva č. 20RGI02-0059, realizace 1/2020 - 12/2020
Cílem projektu je dále postupovat v realizaci projektů zařazených do Akčního plánu a tím podpořit malé a střední podnikatele v území, zajistit udržení a posílení pracovních míst, zajistit infrastrukturu a dopravní dostupnost, realizovat projekty na podporu cestovního ruchu  v oblasti, podpořit ochranu životního prostředí, apod. Implementací ISRRK přispějeme k udržení tuzemské a zahraniční konkurenceschopnosti regionu. Finanční prostředky budou použity na úhradu osobních nákladů a služeb.
Získaná dotace: 300.000 Kč
Projekt je spolufinancován z prostředků Královéhradeckého kraje.

 

 


PODPORA ROZVOJE TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE 2020

PODPORA ROZVOJE TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE 2020

 

Smlouva č. OLP/998/2020, realizace 1/2020 - 12/2020
Cílem projektu je podpořit realizaci aktivit v souladu s Marketingovým plánem turistického regionu Krkonoše, rozvoj Datového skladu turistických informací Libereckého kraje a podpořit tak rozvoj cestovního ruchu v Liberckém kraji. Z projektu budou kryty osobní náklady, služby související s naplněním cíle projektu (měsíční správa analytického nástroje, zpracování výzkumu brand značky a behaviorálního výzkumu, presstrip, školení veletrhy a další).
Získaná dotace: 1.000.000 Kč
Projekt je spolufinancován z prostředků Libereckého kraje.