Krkonoše Photo - 1 Krkonoše Photo - 2 Krkonoše Photo - 3 Krkonoše Photo - 4 Krkonoše Photo - 5 Krkonoše Photo - 6


krkonose.eu » Tour De Labe

Tour De Labe

Print

Labská cyklotrasa

od pramene k moři - napříč Evropou - bez bariér

20. - 21. 6. 2013

místo konání: sál Jana Letzela (sál Zastupitelstva Královéhradeckého kraje)

budova Regiocentra Nový pivovar, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové

__________________________________________________________________

PROGRAM

čtvrtek 20. 6. 2013

9:30 - 10:00 Prezence

10:00 - 10:30 Zahájení konference Ing. arch. Jan Ritter

Úvodní slovo RSDr., Ing. Otakar Ruml, radní KHK

MUDr. Zdeněk Fink, primátor HK

SFDI - podpory cykloprojektů 2013+ Ing. Karel Havlíček

Labská jako dopravní tepna Ing. Jaroslav Martínek

Labská cyklotrasa od pramene k moři - napříč Evropou - bez bariér

film, 5 minut

Stav a průběh Labské cyklotrasy podle jednotlivých krajů

1. blok Královéhradecký kraj a Pardubický kraj

10:30 - 11:10 Špindlerův Mlýn - Dvůr Králové nad Labem Bc. Karel Klíma

Hradec Králové - Kuks Luboš Tuzar (ops)

Hradec Králové - Pardubice Ing. Jiří Horák (smo)

Stav příprav úseku Pardubice - Přelouč Magistrát Města Pardubice

11:10 - 11:30 Přestávka

2. blok Středočeský kraj

11:30 - 12:00 Průběh Labské cyklotrasy Ing. arch. Jan Ritter

Kárané film, 1-2 minuty - „Rampa místo schodiště"

Čelákovice - lávka, přívoz, stezky v okolí Ing. Josef Pátek

Labská na území kraje Ing. Miloš Petera

PhDr. Pavel Fojtík

3. blok Ústecký kraj

12:00 - 12:20 Roudnice - Travčice levobřežní stezka Vladimír Urban

Lovosice - Malé Žernoseky levobřežní stezka Město Lovosice

Ústecký kraj - stav a dokončení Ing. Pavel Hajšman

Diskuze k celému bloku

12:30 - 13:30 Oběd

4. blok Labskou cyklotrasou - napříč tématy

13:30 - 14:00 Labská cyklotrasa a Povodí Labe zást. Povodí Labe

České dráhy a Labská cyklotrasa (kolo-vlak) zást. ČD

Labská cyklotrasa a možnosti MAS 2014-2020 zást. MAS

14:00 - 14:30 Intenzity a bezpečnost uživatelů cyklotrasy

Parametry Labské cyklotrasy pro pohodu jejího užívání

Propagace Labské cyklotrasy

14:30 - 14:45 Přestávka

14:45 - 15:30 Intenzity a bezpečnost uživatelů cyklotrasy

Optimalizace značené Labské cyklotrasy (KČT)

Povrchy, kořeny v asfaltu, cyklotrasy v přírodních a památkových lokalitách

Reklama na asfaltu a kolem stezky

Pěší Labská stezka - šance na obnovu průchodnosti krajiny

Poutní místa na pěší Labské stezce

Koňské stezky v koridoru řeky Labe

15:30 - 15:45 Diskuze

15:45 - 16:00 TISKOVÁ KONFERENCE

16:00 - 17:00 Ubytování

DOPROVODNÝ PROGRAM

17:00 Cykloexkurze - okruh po Hradci Králové - odjezd z Velkého náměstí,
pod Bílou věží: novinky na Labské a v Hradci Králové,
parkovací věž u nádraží, nové urbanistické koncepce, náplavky

garant Ing. Karel Šimonek z ÚHA MMHK

zkrácený okruh pro vozíčkáře

viz mapa v příloze

19:30 Společenský večer
Hotel Nové Adalbertinum - atrium - grilované dobroty

Změna obsahu a časů programu vyhrazena.

pátek 21.6.2013

8:00 - 8:30 Prezence

1. blok Bezpečnost na Labské cyklotrase

8:30 - 8:50 Intenzita pohybu po páteřních cyklostezkách (KH, OPS, NaP, města, LS)

Bezpečnost pohybu na cyklostezkách, vodorovné značení

Různí uživatelé cyklotras a cyklostezek

Parametry stezky a doporučení

2. blok Bariéry na Labské cyklotrase a jejich odstraňování

8:50 - 9:00 Praktické zkušenosti z jízd, krátké dokumenty

Bariéry odstraněné i současné

3. blok Metodika kategorizace a značení tras
mimo města a komunikací ve městech

9:00 - 9:30 Značení kategorií turistických cest pro vozíčkáře, stav metodiky,
barvy v mapách, příklady propagace

Bezbariérové mapy měst a obcí, současnost, (návrhy) KČT, LS

9:30 - 10:00 Přestávka

4. blok Metodika kategorizace přístupnosti objektů

10:00 - 10:30 POV, ČVU, KČT, LS

Jednotné mapování a hodnocení míry přístupnosti
- důvody a vize, současný stav Bc. Jaroslava Franková

Uživatelský pohled na řešení přístupnosti
objektů a komunikací Ing. Málková

Jak správně mapovat přístupnost objektů Ing. arch. Jan Tomandl

5. blok Dotační programy MMR a propagace Ing. Rostislav Hošek

10:30 - 11:00 „Cestování dostupné všem". Možnosti získání podpory pro období 2013+

11:00 Oběd formou balíčku na cestu

DOPROVODNÝ PROGRAM

12:00 Tisková konference
start Tour de Labe
pro všechny na Velkém náměstí

Jízda po nové cyklostezce z Hradce Králové do Kuksu a další dny na Pramen Labe

Hradec Králové - Smiřice (kaple Zjevení Páně, občerstvení) 12 km 12:00 - 15:00

testovací jízda různých typů vozíků

Smiřice - Kuks - podvečerní prohlídka Hospitalu Kuks 14 km 15:00 - 18:00

Další informace o celé jízdě a přihlášky na Tour de Labe www.labskastezka.czMapa (PDF)
Pozvánka (PDF)
Přihláška