Krkonoše Photo - 1 Krkonoše Photo - 2 Krkonoše Photo - 3 Krkonoše Photo - 4 Krkonoše Photo - 5 Krkonoše Photo - 6


krkonose.eu » Karkonosze – Związek Miast i Gmin

Karkonosze – Związek Miast i Gmin

Wydrukować
Ważne działania - Dotacje i projekty - Fundusz turystyki - Członkowie Funduszu Karkonosze - Partnerzy - Prasowe - Kontakty

 

Karkonosze – Związek Miast i Gmin (Krkonoše – svazek měst a obcí) od 2000 roku stowarzysza 40 miast i gmin członkowskich w tzw. „regionie turystycznym“ Karkonosze (dla wyjaśnienia warto dodać, że Czechy podzielone są na 15 tzw. „regionów turystycznych“, czyli obszarów, dla których typowy jest pewien konkretny rodzaj turystyki). Obejmuje teren o členů v powierzchni ponad 80 000 ha zamieszkały przez ponad 60 000 stałych mieszkańców. Jest częścią Kralovohradeckiego i Libereckiego Kraju, od Kořenova na zachodzie aż po Žacléř na wschodzie. Co roku odwiedza go kilka milionów turystów z Republiki Czeskiej i z zagranicy.

 

Związek na jedną koronę pozyskaną od miast i gmin członkowskich jest w stanie pozyskać kolejnych 3 do 9 CZK z grantów i dotacji. Udziały członków Związku w całkowitym budżecie wynoszą 1/4. Dużym wsparciem służą Kralovohradecki i Liberecki Kraj (Czechy odministracyjnie dzielą się na kraje, są to odpowiedniki polskich województw), fundacja Nadace ČEZ, towarzystwo ubezpieczeniowe UNIQA oraz spółka Sitour. Również bardzo ważna jest współpraca z Dyrekcją czeskiego Karkonoskiego Parku Narodowego (Správa Krkonošského národního parku) oraz pogotowiem górskim (Horská služba), a to przede wszystkim w ramach projektów: „Karkonosze z siodełka roweru” („Krkonoše ze sedla kola“) i „Karkonosze – raj narciarstwa biegowego“ („Krkonoše – lyžařský běžecký ráj“). Zakrojoną na szeroką skalę działalność Związku wspiera również – zarówno pod względem merytorycznym, jak i finansowym – państwowa agencja CzechTourism. Oparciem podczas poszczególnych działań są przedsiębiorstwa, między innymi kompleksy narciarskie (skiareály), gestorzy bazy noclegowej oraz inni usługodawcy pracujący w branży turystycznej w całych Karkonoszach. Ważnym pomocnikiem są także pobliskie regiony turystyczne – Czeski Raj (Český ráj), Góry Izerskie (Jizerské hory) oraz Pogranicze Kłodzkie (Kladské pomezí). Szczególnie ściśle Związek współpracuje z Przedgórzem Karkonoszy (Podkrkonoší), a dokładniej z tzw. Podzvičinskiem. Partnerem zagranicznym jest sąsiedni polski Związek Gmin Karkonoskich.

 

Głównym zadaniem Związku Miast i Gmin Karkonosze jest realizowanie projektów mających na celu wspieranie turystyki w regionie turystycznym oraz zapewnienie finansowania tych projektów.

 

Pliki do ściągnięcia (w formacie PDF – Adobe Acrobat)

Raport roczny 2008 w języku czeskim
Raport roczny 2008 w języku polskim
Raport roczny 2008 w języku niemieckim
Podręcznik graficzny
Mapa regionu – rejonizacja
Program rozvoje CR turistického regionu Krkonoše
Wizja Karkonosze 2050
Raport roczny 2008 w języku czeskim i polskim
Statut - 12.6.2014
Struktura organizacyjna
Střednědobý výhled 2020 - 2024
Rozpočet 2019
Zpráva o přezkumu hospodaření 2018
Rozvaha 2018
Výkaz zisků a ztrát 2018
Příloha 2018
Výkaz plnění rozpočtu 2018
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření
Rozpočtové opatření 1_2019
Strategie rozvoje cestovního ruchu regionu Krkonoše 2015 - 2025
Závěrečný účet 2018
Rozpočtové opatření 2_2019
Rozpočtové opatření 3_2019
Rozpočtové opatření_4_2019
Stanovy_17_12_2019
Rozpočet 2020
FIN_2019
Návrh závěrečného účtu_2019
Příloha_2019
Rozvaha_2019
Výkaz zisku a ztráty_2019
Zpráva o přezkumu hospodaření_2019